Advies en Ontwikkeling

Ondersteunen, stimuleren en adviseren

 

Wilt u met uw team werken aan versterking van de kwaliteit en een verdere invulling van eigentijdse dienstverlening aan inwoners en bedrijven? Wij gaan graag met u en de teamleden aan de slag en helpen u in dit proces van professionaliseren door leren en ontwikkelen! Wij zijn Even Werkt! specialist in Publiekszaken en ervaren in het ondersteunen, stimuleren en adviseren van teams en medewerkers bij de transitie naar professionele, eigentijdse en innovatieve dienstverlening. De wereld verandert continue. Organisaties moeten zich daarom voortdurend aanpassen, versterken en ontwikkelen. Even Werkt! is gespecialiseerd in publiekszaken, burgerzaken, dienstverlening en kent de uitdagingen waarmee gemeenten geconfronteerd worden. Wij brengen overzicht in het kluwen van externe ontwikkelingen en vertalen de ontwikkelingen naar de gemeentelijke organisatie, verbinden deze met de gemeentelijke visie op dienstverlening en de impact voor individuele medewerkers.


Processen, kennis en vaardigheden

EvenWerkt! ondersteunt u op een professionele wijze bij de implementatie van de beoogde ontwikkeling. Dit geldt zowel voor het herijken van processen of werkwijzen en het gericht versterken van kennis en vaardigheden, als voor houding en gedrag van medewerkers en leidinggevenden. Even Werkt! biedt trainingen en coachingstrajecten aan om teams en individuele medewerkers te begeleiden bij de gewenste ontwikkeling. Ook bieden wij ondersteuning bij het implementeren van de veranderingen. Wij ondersteunen de leidinggevende en zijn of haar afdeling: ontwikkelen is immers belangrijk, maar de borging is cruciaal! De adviseurs van Even Werkt! hebben ruime ervaring in teamtrajecten gericht op eigentijdse dienstverlening en versterking van teams.

Maatwerk

Wij gaan voor maatwerk en werken daarom vanuit de gewenste identiteit van de gemeente en de lokale omgeving. Onze adviezen zijn erop gericht om uw organisatie duurzaam beter te laten functioneren en presteren. 

Wij gaan graag met u in gesprek om samen de mogelijkheden te verkennen.

De kracht van onze aanpak

 

Transitieteams

Even Werkt! werkt met transitieteams; een zorgvuldig samengesteld team dat veel ervaring heeft in publiekszaken en transities. Elk team wordt op maat samengesteld, volgens de wensen van de opdrachtgever. Bijvoorbeeld de fase waarin de ontwikkeling van de organisatie zich bevindt of de specifieke aandacht die op een bepaald gebied noodzakelijk is. De professionals binnen onze transitieteams zijn op elkaar ingespeeld,  handelen snel en zijn flexibel en professioneel op alle niveaus binnen de gemeentelijke organisatie.

Gerichte instrumenten

De transitieteams beschikken over ruime kennis en ervaring en maken gebruik van diverse instrumenten en middelen. Zo zijn zij bijvoorbeeld gespecialiseerd in het toepassen van omgevings-, kennis-, formatie- en competentiescans, om samen met de opdrachtgever tot een optimaal resultaat te komen.

Klik hier voor een uitgebreidere toelichting op deze instrumenten

Even Werkt! Academie - opleidingen in eigen huis

Transities vragen vaak om verdere ontwikkeling en kennis van de medewerkers. Even Werkt! biedt hiervoor gerichte opleidingen aan vanuit de eigen Even Werkt! Academie. De academie richt zich volledig op het opleiden en ontwikkelen van medewerkers publiekszaken. De academie biedt maatwerk opleidingen, in-company of regio-programma’s en individuele permanente educatie. Steeds vaker is dit een gemixte aanpak,  een combinatie van e-learning, online intervisie, werkbezoeken en kennissessies.


Voor elke medewerker een oplossing

De wensen sluiten niet altijd aan bij de kennis van medewerkers. Even Werkt! geeft de mogelijkheid medewerkers onder te brengen in een zelfstandige pool van waaruit zij het Even Werkt! netwerk inzetten voor het vinden van duurzame oplossingen voor deelname aan het arbeidsproces. Een continu proces waarbij we intensief samenwerken met de HR-consulent.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?
Neem dan contact op via info@evenwerkt.nl