Gerichte instrumenten

Omgevingsscan – de situatie in beeld

Met het dienstverleningsconcept als uitgangspunt bestuderen wij beschikbare relevante dossiers, visiedocumenten, HR-documenten zoals functiebeschrijvingen en (persoonlijke) ontwikkelscenario’s, opleidingsplannen etc. Wij doen dit zowel via gesprekken op locatie als het bestuderen van beschikbare schriftelijke documenten.

 

Kennisscan – hoe staat het met kennis en vaardigheden

Wij ontwikkelden de Even Werkt! Kennis & Transitie-scan speciaal voor medewerkers burgerzaken. Dit is een 0-meting waarin aanwezige kennis en vaardigheden worden gemeten. De meting is in de praktijk reeds veelvuldig toegepast bij het vaststellen van opleidings- en ontwikkelplannen bij medewerkers.

 

Formatiescan

Even Werkt! ondersteunt gemeentelijke organisaties met het scherp inzichtelijk maken van de verandering(en) waarin burgerzaken zich bevindt. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de mate van en de niveaus waarop de veranderingen plaatsvinden. Door onze ruime ervaring in deze materie beschikken wij over een breed referentiekader van het landelijk landschap. Even Werkt! heeft tevens een scan ontwikkeld waarbij op productniveau de benodigde formatie kan worden berekend. Op basis van “best practices” zijn optimale doorlooptijden ontwikkeld waardoor ook de optimale formatie voor uw organisatie kan worden berekend vanzelfsprekend rekening houdend met de specifieke situatie in de betreffende gemeente.

 

Compententieprofielen en ontwikkeling  

Even Werkt! helpt u graag bij de ontwikkeling van uw medewerkers en bij het opstellen van de competentieprofielen. Wij doen dat op verschillende manieren passend bij de wens en uitdaging van de opdrachtgever.

 

Wij maken hiervoor gebruik van onze online HR-ontwikkelanalyse. Deze analyse ondersteunt bij de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties en geeft inzicht in het gedrag, de drijfveren en de talenten van mensen. De analyse geeft vervolgens inzicht in het ontwikkelpotentieel. Afhankelijk van de vraag kunnen de analyses ook per onderdeel plaatsvinden. Ook kunnen we gebruik maken van Management Drives. De keuze hiervoor is onder meer afhankelijk van opleidingsniveau en veranderbereidheid. Wij doen dit in samenspraak met u. 

Even Werkt! maakt voor deze analyses gebruik van eigen gecertificeerde adviseurs.