Mbo 4 modules

Module RNI (2 dagen)

0 punten

RNI: Niet-ingezetenen en de Basisregistratie personen

Niet-ingezetenen zijn personen die korter dan vier maanden in een aaneengesloten periode van zes maanden in Nederland verblijven. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die tijdelijk in Nederland wonen of werken. Of mensen die in Nederland hebben gewoond en die nu in het buitenland pensioen genieten. In de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) staan nu zo’n 3½ miljoen personen ingeschreven.

In deze korte module ga je aan de slag met alles wat te maken heeft met een RNI persoonslijst, overeenkomsten en verschillen met een PL van ingezetenen. Zo leer je hoe je in de RNI iemand inschrijft, de gegevens bijhoudt en verstrekt. Wat de rol is van de registratiehouder en van ABO’s (aangewezen bestuursorganen) en over brondocumenten in de RNI.

Deze module is verplicht voor RNI loketmedewerkers.

  

Kosten: € 550,- per deelnemer excl. BTW (incl. Lesmateriaal & Lunch)