Mbo 4 modules

Module Overlijden (1 dag)

2 punten

De Burgerlijke Stand kent meerdere gebeurtenissen in het leven die geregistreerd moeten worden. Één daarvan is overlijden. Wanneer iemand overlijdt is het belangrijk dat de overheid hiervan op de hoogte wordt gesteld. Bijvoorbeeld om de betaling van het pensioen of AOW stop te zetten en om nabestaanden op de hoogte te stellen van een eventuele erfenis. Daarom moet er een aangifte worden gedaan bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand zodat hij/zij een akte kan opmaken en moet het overlijden vervolgens in de Basisregistratie Personen worden verwerkt. Maar hoe maak je een akte op? Welke wet- en regelgeving moet je toepassen en hoe verwerk je het in de Basisregistratie Personen? Dat ga je leren in de module Overlijden.

Kosten: €229,- per deelnemer excl. BTW (maar inclusief lesmateriaal en lunch!)