Mbo 4 modules

B9 Awb en procesrecht 1 (2 dagen)

punten

De manier waarop het contact tussen de burger en het bestuur in het algemeen moet verlopen is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit geldt voor alle sectoren van de overheid. Ook bij de afdeling burgerzaken moeten er regelmatig besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld aan het einde van een adresonderzoek, wanneer er mogelijk wordt besloten iemand uit te schrijven naar ‘buitenland: onbekend' of wanneer iemand niet in aanmerking komt voor een inschrijving in de BRP. De Awb is ook van belang bij het nemen van een beslissing op een afgelegde optieverklaring. Denk hierbij aan een aantal algemene beginselen van behoorlijk bestuur die zijn neergelegd in de Awb. Deze besluiten zijn besluiten volgens de Awb en moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Hoe dit allemaal werkt leer je in deze module.

 

Programma
Tijdens de module Awb komen verschillende onderwerpen aan bod, onder andere:

  • Besluiten volgens de Awb
  • Bezwaar- en beroepschriften 
  • Verweerschriften 
  • Beslistermijnen
  • Beginselen van behoorlijk bestuur


Voor wie?

Deze opleiding is geschikt voor elke medewerker burgerzaken die te maken heeft met, of meer wilt weten over de Awb. 

 

Waar en wanneer?

De opleiding is een blended lesprogramma. De belangrijkste theorie leer je in een e-learning. Daarna ga je met praktijksituaties en verdieping aan de slag op de klassikale lesdag. Deze klassikale lesdagen zijn gepland op 18 maart en 1 april in Utrecht.

 

Kosten

De kosten bedragen €660,00 per persoon. Dit bedrag is inclusief lunch, voorbereidings- en materiaalkosten maar exclusief BTW.